دانلود پایان نامه

صرف توسعه پیل سوختى ها مى کنند. شرکت فورد و شرکت بالارد پاور سیستمز که یک شرکت کانادایى و از پیشگامان استفاده از فناورى پیل سوختى است، حدود ۷۵۰ میلیون دلار در اجراى یک پروژه مشترک جهت توسعه تجارى وسایل نقلیه، سرمایه گذارى کرده اند و برنامه بعدى آنها سرمایه گذارى ۲/۱ میلیارد دلارى در زمینه ساخت خودروهایى با کاربرى پیل سوختى ها

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع EC، FC، برمیانگیزد، فوقخاری