دانلود پایان نامه

قلیایی مثل لیتیم و سدیم می‌باشد، درون محفظه‌ای سرامیکی از جنس قرار می‌گیرند. دمای کاری آنها بین ?c600 تا ?c700 می‌باشد که در این دماها کربنات نمک مذاب دارای رسانندگی بالا بوده و یون‌های کربنات، هدایت یونی را ایجاد می‌کنند. این نوع پیل‌های سوختی هنوز تجاری نشده و برای ایستگاه‌های تولید قدرت ساکن قابل استفاده می‌باشند.

۲-۲-۵

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پهنه،، سخن،، (عساکره،، (ناظم