دانلود پایان نامه

متحدی را دنبال می‌کنند: همه آنها برای‌ایجاد ارتباطات محکم بین افراد به وجود آمده‌اند. برخی برای کمک به افراد برای یافتن اشخاص و اطلاعات به وجود آمده‌اند‏، برخی به طور کامل و جدی بر روی ارتباطات تمرکز کرده‌اند و برخی مبتنی بر خلاقیت فردی هستند. هر یک از انواع نام برده بر اساس ماهیتشان‏، در برگیرنده مشخصات مختص به خودشان هستند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-۳)، آنهاست.، ۱-۳-۱)