شوند. این مجموعه دارای ویژگی های زیر است :
۱- تسهیلات حمایتگر ( supporting facility ) ، مقصود آن دسته از منابع فیزیکی است که باید قبل از ارائه خدمات در محل موجود باشند . مثلا می توان به زمین گلف ، پیست اسکی ، یک بیمارستان و یک هواپیما اشاره داشت.
۲- کالاهای تسهیل کننده ( facilitating goods) ، موادی که توسط خدمت گیرنده خریداری

Leave a Reply