دانلود پایان نامه

نوزادان نارس و خیلی زود به دنیا آمده، ریسک بیشتری برای ابتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی دارند. این اثر اصلی توسط عوامل مداخله گر ژنتیکی، پریناتال یا اجتماعی-اقتصادی توضیح داده نمی شود، اما زمینه اجتماعی-اقتصادی خطر بروز اختلال نقص توجه و بیش فعالی را در تولد های پیش از موعد متوسط تغییر می دهد (۴۳).
نقد پژوهش: شاید به جرأت

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع سیستم عصبی، پاسخ گویی