دانلود پایان نامه

اندازه طردی: فن توانمندی است که بیشتر برای گونه‌هایی با وزن مولکولی بالا به کار برده می‌شود (۲۸).
در اوایل ابداع کروماتوگرافی مایع، دانشمندان تشخیص دادند که افزایش چشمگیر کارایی ستون را می‌توان با کاهش اندازه‌ی ذرات پر کننده انجام داد.
“Saunders” دلایل رشد سریع HPLC را حساسیت روش، سازگاری آسان آن برای انجام اندازه‌گیری‌های

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش خصوصی، بازرگانان