دسته: پایان نامه ها

دسامبر 24, 2018 0

پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، زردشتی گری، خرقه پوشی، خرقه سوزی

By edame

د ……………………………………………………………………………………………………. 1654 ـ 12 ـ 23 تشریف…………………………………………………………………………………………………………..1654 ـ 12 ـ 24 ثلاثۀ غثاله …………………………………………………………………………………………………. 1664ـ 12 ـ 25جامه کاغذین…

دسامبر 24, 2018 0

پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، نقش اجتماعی، زبان عامیانه، اردشیر بابکان

By edame

………………………………………………………………………………………………………………..964ـ 2 تعریف لغوی فرهنگ …………………………………………………………………………………………..964ـ 3 تعریف اصطلاحی فرهنگ …………………………………………………………………………………..964ـ 4 ضرورت جامعه شناسی فرهنگ …………………………………………………………………………974ـ 5 حافظ شیرازی…

دسامبر 24, 2018 0

پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، دیوان حافظ، جامعه شناختی، امیر مبارزالدین

By edame

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اوّل: کلیّات تحقیق 1ـ 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..21ـ 2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………31 ـ 3 بیان اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………..41 ـ 4…