دسته: مقالات و پایان نامه ها

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

رهبری در تحول سازمان:پایان نامه درباره عدالت سازمانی

 رهبری در تحول سازمانرهبری واژه ای است که تصورات مختلف را در افراد مختلف، مجسم می کند. در حالی که برای بعضی از افراد به معنای نفوذ می باشد برای بعضی از افراد دیگر، به معنای قدرت و اختیار می باشد. رهبری رسمی، زمانی که یک سازمان رسماً، به وسیله یک رهبر قدرت و اختیار را وقف رهبری و راهنمایی دیگر در سازمان ها می کند، رخ می دهد. رهبری…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

خصوصیت ویژه برند :پایان نامه درباره برند

 خصوصیت ویژه برندخصوصیت ویژه برند به یک دسته از خصوصیات انسانی که برند در ارتباط میباشند، اشاره دارد. خصوصیت ویژه یک برند باسابقه و قدیمی این است که عوامل احساسی و عاطفی وابسته به برند را قوت بخشیده و به افزایش ترجیح و قدرت توصیه و نفوذ و نهایتا توسعه اطمینان و وفاداری به برند میپردازد .۲-۱۱-۱¨ تحریک احساسات توسط برندبرندها قادر هستند احساسات مشتریان را تحت تاثیر قرار دهند.…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

مفهوم توانمندسازي:پایان نامه درمورد مشتری مداری

  توانمندسازي[۱] توانمندسازي مفهومي است كه به منظور بهبود روش استفاده سازمان از افراد خود به كار ميرود. اين ايده اي است كه ريشه در نظريه ها و راهبردهاي قديمي تر سازمان داد. توانمندسازي بعنوان ايده هاي مرتبط با عملكرد و نوسازي سازماني؛ آشكارترين ريشه هايش را در تشريح نظريه داگلاس مك گريگور[۲] دارد.توانمندسازي ايده اي است كه در تجاربي مانند رهبري دموكراتيك، مديريت مشاركتي،‌ دواير كيفيت و درگيري كاركنان در…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

تعاریف عدالت سازمانی:پایان نامه درباره عدالت سازمانی

 تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانییکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت ،وسط، نصیب،حصه، میزان، انصاف وغیره باشد. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

نظریه های رفتاری و شناختی ؛پایان نامه در مورد بیمه

 16 نظریه های رفتاری و شناختیدومین طبقه بندی در نظریه های معاصر انگیزش، دو دیدگاه رفتاری و شناختی است که مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.۲-۱۷-۱ دیدگاه های رفتاریاسکینز این فرض را مطرح می کند که علت های رفتار بیرون از ارگانیزم قرار دارند. بنابراین، کل موضع علم رفتار انسان، کشف و توصیف کردن قوانینی است که بر تعامل های بین ارگانیزم و محیط حاکم هستند. همچنین پیامدهای رفتار،…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

یادگیری و نظریه های یادگیری::پایان نامه درباره آموزش

 – یادگیری و نظریه های یادگیری:صاحبنظران معرفت پذیری[۱] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ، که از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود، تعریف کرده اند. ( ایکینز[۲] ، ۱۹۸۷ ، ۳۶-۴۸) .از این تعریف چهار نکته استنباط می شود. معرفت پذیری مفهوم تغییر را در بر دارد . آدمی پس از یادگیری ، قدری نسبت به گذشته اش ، چه خوب و…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

رویکرد ها ی وفاداری مشتریان.پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتریان

رویکرد ها در مورد وفاداری مشتریانتحقيقات و پژوهش هاي زيادي جهت شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتري و راه هاي حفظ و نگهداري آن صورت گرفته است. با توجه به اين تحقيقات، چهار رويكرد اصلي در مورد وفاداري عبارتند از: رويكردهاي رفتاري، نگرشي، وابستگي و تركيبي.در رويكرد رفتاري معيار، وفاداري رفتار مشتريان بوده و كانون توجه روي تكرار رفتار خريد به عنوان يك شاخص وفاداري متمركز است. رويكرد رفتاري بر…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

استرات‍ژي دارايي ها در نگهداري وجه نقد:

۱-۱٫           استرات‍ژي دارايي ها در نگهداري وجه نقد: داشتن این نوع استراتژی مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر یک از اقلام دارایی های جاری و کل دارایی ها می گردد.الف) استراتژی محافظه کارانه مدیریت دارایی های جاری با نگهداری پول نقد ،موجودی کالا و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد نقدینگی خود را حفظ کند این استراتژی بسیار ریسک اندکی دارد اما باعث هرز رفتن سرمایه می شود…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

مدیریت ارتباط با مشتری.پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری و ارزش طول عمر مشتری

– فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری پایه فلسفی CRM بازاریابی رابطه‌اي، حفظ مشتري، سودآوري و ایجاد رضایت از طریق فرایندهاي مدیریت کسب و کار می‌باشد. ضمناً بوس[۱] ادعا می‌کند که، بخاطر اینکه مشتریان در ترجیحات و عادات خرید متفاوت هستند CRMبه وجود آمد؛ اگر تمام مشتریان مشابه بودند نیاز کمی به CRM بود. بنابراین، فهم محرك‌هاي مشتري و نیازهاي مشتري، سازمان‌ها را در بهتر کردن پیشنهادات خاص براي حداکثر کردن…

Posted on: ژانویه 10, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای CRM

الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای CRM الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای CRM1) هالند و لایت[۱] (۱۹۹۹) در الگویی عوامل موثر در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری را به دو دسته استراتژیک و عملیاتی تقسیم کرده و برای هر یک از این عوامل چندین متغیر تعریف کرده اند.۲) الگوی (نا، لو، کوانگ[۲]؛ ۲۰۰۱) این پژوهشگران ضمن شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق مدیریت ارتباط…