دانلود پایان نامه

Valance Bond Theory 3-Molecular orbital
۴ – angular overlap method 5-ligand –
اگر چه نظریه پیوند والانس از لحاظ سهولت کاربرد به مدت ۳۰ سال منحصر به فرد بود، اما توانایی توجیه برخی خواص ترکیبات از جمله رنگ آنهارا نداشت ] ۷[

۱-۱-۲- نظریه میدان بلور (CFT) 1:
این نظریه اولین بار توسط بته۲ و وان ولک۳

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه گالوسیانین، کمومتریکس، سیامک، خداقلی