که کاربران برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی صرف می کنند، رضایت کاربران از سرویسی که از شبکه اجتماعی مورد نظرشان اهمیت ویژه ای دارد.

شکل ۲: ارتباط بین شبکه های اجتماعی و دنیای وب
۱-۲-۱- چرا کاربران عضو شبکه‌های اجتماعی می‌شوند؟
دلیل اصلی عضویت افرد در شبکه‌ها احتماعی، ارتباط برقرار کردن با سایر افرادی است که کاربران به نحوی

Leave a Reply