دسته‌اند: دسته اول افرادی که جویای کار بوده و صفحات مرتبط با شرکت‌ها را برای دست یافتن به موقعیت شغلی جدید دنیال می‌کنند. دسته دوم افرادی هستند که خود صاحب کسب و کار بوده و برای ارائه خدمات و یا بازاریابی محصولات از بستر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
معمولا کسانی به عنوان اعضای ثابت شبکه‌های احتماعی شناخته می‌شوند که هر روز

Leave a Reply