دانلود پایان نامه

کرنش روی حجم المان محاسبه کرد که آن هم معادل میانگین سطح در شرایط کرنش صفحه ای است.
۲-۵- فرایند های پیوسته با ECAP
در سال‌های اخیر فرآیند ECAP بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای اینکه توسط آن می‌توان مواد فوق ریزدانه با خواص منحصر به فرد فیزیکی و مکانیکی تولید کرد و این مواد ممکن است خواص صنعتی مهمی داشته باشند. اما در

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی رضایتمندی