به این منظور در تصفیه‌خانه‌ها مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها وجود دارد که با ورود فاضلاب جدید آن دسته از میکروبهایی که نسبت به این فاضلاب مقاوم بوده، زنده می‌مانند و کشت کرده و شروع به تصفیه فاضلاب مربوطه می‌کنند .
توده میکروارگانیسم‌های تصفیه کننده صنایع مختلف، متفاوت و مخصوص است. هر فاضلابی یک روش مطالعه خاص خود دارد؛ به طوری

Leave a Reply