نویسنده: mitra2--javid

دسامبر 2007) مشکلات امنیتی ـ سیاسی را بر سر راه اصلاحات و نوگرایی اسد به وجود آورد ( قاسمیان، 1392: 55). بشار در فاصله سال های 2009 تا 2011 م به منظور ارتقا و تحکیم جایگاه سوریه در منطقه و جامعه... ادامه

Read more

سلفی در منطه و پشتیبانی از محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، در جهت نفوذ و جذب همپیمانان بیشتر در خاورمیانه گام برداشته و زمینه ی انزوا و تضعیف حکومت سعودی را فراهم نماید. به طور... ادامه

Read more

ن سوریه، موجب افزایش سطح رقابت های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شده است.1-5-2- فرضیات فرعی1- رقابت و اختلافات عمده دو کشور ایران و عربستان را می توان رقابت های... ادامه

Read more

شیراز و ساکنانش را از زبان خرّم بیـان مـی‌کنـد و بـازیرکی هرچه تمام‌تر، گریزی به مغولان که فرمان‌روایان ایران آن زمان بودند؛ می‌زند و ذهن خواننده را برای درک حـوادث بعدی و عشق شمس... ادامه

Read more

می‌‌‌پذیرند که قابل ثابت‌ شدن باشد. «در پوزیتیویسم، محدودیت قوای ادراکی بشر مجوّز اتّکا بر ایمان و کتاب مقدس نیست. زیرا ایمان همان مقدار معرفت محدود ما را نیز نقض می‌کند. لذا وحی و... ادامه

Read more

اوّلین رمان‌نویس تاریخی کشور ماست. شناسایی آثار او برای جامعۀ فرهیختگان و دانشجویان اهمیّت بسیار دارد؛ از طرف دیگر این پژوهش می‌کوشد راهی متفاوت در دریافت اندیشه‌ها و تفکرات... ادامه

Read more

در سال های زندان و تبعید بیشترین آثار ادبی را از خود باقی گذاشته است.در اواخر عمر گوشه نشینی اختیار کرد. «خامشی جستم که حاسد مرده پندارد مرا وز سر رشک و حسد، کمتر بیازارد... ادامه

Read more