علاوه بر امکانات مذکور امکان ایجاد بلاگ توسط کاربران و مشاهده آن توسط سایر کاربران را داشت. برخی از این سایت‌ها همچنان هم فعالیت می کنند. از سال ۲۰۰۳ تعداد و انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی افزایش یافتند و میلیون‌ها نفر برای استفادها از شبکه‌هایی چون Friendster, LinkedIn وMyspace ثبت نام کردند. در سال ۲۰۰۳ هنگامی که Friendster از

Leave a Reply