دسته: پایان نامه ها و مقالات

باشد، در این صورت ما نیازمند تغییر هستیم نه کودکان؛ زیرا ما از ایشان انتظار داریم خلاف طبیعت انسانی باشند و این خارج از توانایی آنهاست247. “کانت” از “ژان ژاک روسو” چنین... ادامه

Read more

امام صادق (ع) قرار گرفته است. ایشان می فرمایند: “إذا سافر احدکُم فقدم من سفره فلیأت اهله بما تیسّر ولو بحجر فان ابراهیم (ع) کان إذا ضاق اتی قومه فوافق منهم ازمه فرجع کما ذهب فلما قرب... ادامه

Read more

دوری از گناهان و رذایل اخلاقی از سوی دیگر، محبت یکدیگر را نسبت به هم جلب می کند و آنان را به هم علاقه مند می گرداند. سخن امام علی (ع) نیز به همین نکته اشاره دارد که فرمود: “مَنْ... ادامه

Read more

امور دینی به ویژه زندگی بر اساس محبت است. راه منحصر به فرد شناخت تعالیم دین پس از کلام خداوند، سخنان پیامبر (ص) و جانشینان ایشان است، به گونه ای که حتی استفاده صحیح از کلام خداوند نیز... ادامه

Read more

ه بها نداده اند.نیرومندترین عامل دوام ورشد خانواده ،عاطفه ومحبت اعضای خانواده به یکدیگر است و به حکم عقل، اگر زندگی خانوادگی،ضرورت داشته باشد، بهترین عامل برای استحکام و بقای آن... ادامه

Read more