نویسنده: edame

0

نکاتی برای زندگی بهتر

By

قدر نیرو و زیبایی جوانیتان رو بدونین، ولی اگه هم ندانستید، مهم نیس! روزی قدر نیرو و زیبایی جوونی تون…