دانلود پایان نامه

به‌وسیله هیپنوتیزم قابل درمان هستند. به خاطر اختلاف نظرها در رابطه با هیپنوتیزم، لویی شانزدهم دستور رسیدگی بکار مسمر و بررسی روش تحقیقات، نظریه مغناطیس حیوانی را مردود شمرد .
پدرماکسی میلیان هل۲۶ (۱۷۲۰ تا ۱۷۹۲) که ستاره شناس و استاد دانشکاه در وین بود برای درمان بیماران خود از قطعات آهن ربا استفاده می‌کرد. او قطعات مغناطیسی برش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های شبکه های اجتماعی، رضایت کاربران، شبکه اجتماعی