برچسب: نشخوار فکری

آوریل 20, 2020 0

نگرانی و نشخوار فکری

By 90

مولفه های شناختی تکرار شونده، همانند نگرانی و نشخوار فکری، نقش بسیار مهمی در توسعه و تداوم اختلالات خلقی، اختلالات…