برچسب: قابلیت اعتماد

اکتبر 7, 2020 Off

منابع مقالات علمی : اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۳

By مدیر سایت

عناصر ملموس ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ قابلیت اعتماد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۷ مسئولیت پذیری ۱۸-۱۹-۲۰ اطمینان ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ همدلی ۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵ قیمت و ارزش ادراک شده ۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱ متداول…