برچسب: ذهن آگاهی

آوریل 20, 2020 0

ذهن آگاهی

By 90

ذهن آگاهی الف) تعریف نظری: ذهن آگاهی نوعی آگاهی است که از طریق توجه به یک تجربه به شیوه ای…