دسته: پایان نامه ها

دسامبر 24, 2018 0

منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، اقتصاد ایران، بازارهای مالی، آزمون فرضیه

By edame

…………………………………………………………………………352-7- مطالعات گذشته:………………………………………………………………………………………………………………..372-7-1 مطالعات داخلی:……………………………………………………………………………………………………………..372-7-2 مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………………………………………392-8- خلاصه و نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………44فصل سوم: روش پژوهشمقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- ارائه الگو…………………………………………………………………………………………………………………………453-1-1- الگوی جاذبه تجاری……………………………………………………………………………………………………..453-2- الگوی…