دسته: روانشناسی

آوریل 20, 2020 0

اختلال اضطراب سلامتی

By 90

اختلال اضطراب سلامتی نگرانی، خصیصه ی اضطراب سلامتی[۱] نیز می باشد. وارویک[۲] و سالکووسکیس[۳] (۱۹۹۰؛ به نقل از دیوی و…

آوریل 20, 2020 0

نگرانی و نشخوار فکری

By 90

مولفه های شناختی تکرار شونده، همانند نگرانی و نشخوار فکری، نقش بسیار مهمی در توسعه و تداوم اختلالات خلقی، اختلالات…