نویسنده: mitra2--javid

آنگونه که میخواست، نمیتوانست روزگار خود را دگرگون کند، به ویژه که با جهل وبیخبری و بی وفایی مردم زمانش نیز رو به رو بود، از این روکاریترین سلاحِ حافظ برای اصلاح اجتماع طنز اوست،«... ادامه

Read more

ترقی ادبیات و رواج بازار آن بودند از میان رفتند، و مغولان و تاتارها که برجای آنان نشسته بودند، نه خریدار دانش و ادب بودند و نه مانند ایرانیان لطافت و ذوق و ظرافت زنگی داشتند ونه در... ادامه

Read more

پرداخت ودر علم به مقامی والا و رفیع رسید و به شهادت محمد گلندام که معاصر حافظ بود در علم وادب ودواوین عرب به مرحله کمال و نهایت تبحّر و استادی رسید. خواجه در دوران جوانی بر تمام علوم... ادامه

Read more

مانند طالبان و لشکر طیبه در پاکستان را به رسمیت مى‏شناسد.418 آنچه امروز از سوی شبکه های ماهواره ای که با هزینه های چند صد میلیون دلاری اداره می شوند، در راستای تفرقه افکنی شیعه و سنی و... ادامه

Read more

قبرستان ارتش سوریه مى‏دانند که بطور کامل منهدم شده است)‏186.– به آتش کشیدن بخش‏هایى از بازار باستانى حلب با دکّان‏هاى عتیقه داراى درب‏هاى چوبى که برخى از آن‏ها قدمت صدها ساله... ادامه

Read more