– یادگیری و نظریه های یادگیری: صاحبنظران معرفت پذیری[1] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه Read More

  – یادگیری و نظریه های یادگیری: صاحبنظران معرفت پذیری[1] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه Read More

1-1.           استرات‍ژي دارايي ها در نگهداري وجه نقد: داشتن این نوع استراتژی مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر Read More

1-1.           استرات‍ژي دارايي ها در نگهداري وجه نقد: داشتن این نوع استراتژی مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر Read More

الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای CRM   الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای Read More

الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای CRM   الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای Read More

اثربخشی سازمانی[1] به‌طورکلی، در یک سازمان، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص‌ها و روش‌های متعددی برای سنجش و اندازه‌گیری Read More

اثربخشی سازمانی[1] به‌طورکلی، در یک سازمان، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص‌ها و روش‌های متعددی برای سنجش و اندازه‌گیری Read More

پایان نامه  درباره بیمه   – عقد (قرارداد) وکالت بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب Read More

پایان نامه  درباره بیمه   – عقد (قرارداد) وکالت بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب Read More

ویژگی­های خدمات و تفاوت آنها با کالا کالاها عبارتند از اشیاء یا آلات فیزیکی، در حالی که خدمات کنش یا Read More

ویژگی­های خدمات و تفاوت آنها با کالا کالاها عبارتند از اشیاء یا آلات فیزیکی، در حالی که خدمات کنش یا Read More

پایان نامه درباره نرخ ارز   – رضایت مشتری رضایت مشتریان به این معنی است که آنان از نحوه برخورد Read More

پایان نامه درباره نرخ ارز   – رضایت مشتری رضایت مشتریان به این معنی است که آنان از نحوه برخورد Read More

خصوصیات و ویژگی‌های دانش در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبیل کارکنان، سیستم‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، مستندات روی Read More

خصوصیات و ویژگی‌های دانش در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبیل کارکنان، سیستم‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، مستندات روی Read More

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران   تكنيك­هاي تدوین و تنظیم استراتژي مدل Read More

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران   تكنيك­هاي تدوین و تنظیم استراتژي مدل Read More

دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها مدیران در خصوص پذیرش و انجام مسئولیت اجتماعی خود دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی Read More

دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها مدیران در خصوص پذیرش و انجام مسئولیت اجتماعی خود دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی Read More

نقش منابع طبیعی در جذب گردشگران منافع حاصل ازگردشگري توجه به موضوع توريسم مي­تواند در برگيرنده منافع زير باشد: 1-­ Read More

نقش منابع طبیعی در جذب گردشگران منافع حاصل ازگردشگري توجه به موضوع توريسم مي­تواند در برگيرنده منافع زير باشد: 1-­ Read More

اكتساب تكنولوژي اكتساب تكنولوژي، فرايندي است شامل مراحل شناسايي، انتخاب، انتقال و بكارگيري راه حل‌هایی تكنولوژيكي كه به منظور بهبود Read More

اكتساب تكنولوژي اكتساب تكنولوژي، فرايندي است شامل مراحل شناسايي، انتخاب، انتقال و بكارگيري راه حل‌هایی تكنولوژيكي كه به منظور بهبود Read More

نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری در آن Read More

نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری در آن Read More