پایان نامه ارشد حقوق :
سیاست جنایی ایران

پایان نامه ارشد حقوق : سیاست جنایی ایران

فوریه 9, 2019 0 By edame

سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارتست از اینکه: سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه چیست؟


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دنبال پاسخ به این سؤال یکسری سوالات فرعی نیز مطرح می‏گردد که عبارتند از:
1- با توجه به سیاست های جنایی ایران اعم از تقیینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، توبه چه تأثیری در کنترل جرایم دارد؟
2- نقش توبه در سیاست جنایی ایران در خصوص مجازات های مربوط به حد و تعزیر چگونه است؟

3- با توجه به نقش اصلاحی توبه، آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال می‏شود؟
5- فرضیات تحقیق
1- با توجه به سیاست های جنایی ایران اعم از تقیینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، توبه موجب کنترل جرایم می‏شود.
2- نقش توبه در سیاست جنایی ایران در خصوص مجازات های مربوط به حد بیشتر ازتعزیز است.
3- توبه آن‏گونه که باید، در سیاست جنایی کشور ما اعمال نمی‏شود.
6- اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه است. در مورد کاربردهای این پایان‏نامه باید گفت که این تحقیق می‏تواند برای مراجع کنترل اجتماعی مانند دادگاه‏ها، دادگستری‏ها و نیروی انتظامی، مراکز اصلاح و تربیت مثل زندان‏ها و …. مفید باشد.
7- روش تحقیق
روش غالب در این پژوهش روش اسنادی بوده و مبنای عمل، تحلیل داده‏های ثانویه و فرا‏تحلیل می‏باشد. لازم به ذکر است که در روش اسنادی و یا به تعبیر دقیق‏تر در روش تحلیل داده‏های ثانویه، داده ها و اطلاعات قبلاً از سوی مراکز علمی ساماندهی، تولید، منتشر و یا حداقل به صورت گزارش‏هایی تحقیقی در کتابخان‏ها نگه‏داری می‏شوند. بنابراین از طریق روش اسنادی و تحلیل ثانویه می‏بایست بر مبنای اهداف و سؤالات مطرح‏شده و در قالب فیش برداری موضوعی، و با طبقه بندی اطلاعات و تحلیل و فرا‏تحلیل اطلاعات و داده‏ها بر مینای اهداف تحقیق به سؤالات مطرح شده پاسخ داد.
با توجه به استفاده از روش تحلیل ثانویه و اهمیت این روش در انجام این پژوهش،
می بایست به تعریف تحلیل ثانویه پرداخته شود. هوشنگ نائبی با استناد به نظر محققان دیگر معتقد است «داده‏هایی که مؤسسات یا محققان دیگری گردآوری کرده‏اند و می‏توان به اقتضای مسأله‏ی مورد مطالعه، از آنها سود جست، «تحلیل ثانویه» می‏گویند» (دواس، 1383: 81).
تحلیل ثانوی به تحلیل داده هایی اطلاق می‌شود که قبلاً محقق دیگری برای هدفی غیر از موضوع مطالعه جاری آنها را جمع‏آوری کرده است. در تحلیل ثانوی محقق می‌تواند تحقیق مورد نظر خود را ادامه دهد. لازم به ذکر است که بر مبنای تحلیل ثانویه داده‌ها، می توان به سوالات تحقیقی، پاسخ های علمی و کاربردی ارائه نمود.
8- نحوه‏ی سازماندهی تحقیق:
در این تحقیق ابتدا به مقوله هایی چون بیان مسأله، پیشینه ی پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، و روش تحقیق پرداخته می شود.
این تحقیق شامل دو فصل می باشد. فصل اول شامل چهار بخش است که در آن به معرفی مباحث پرداخته ایم. فصل دوم شامل شش بخش است که در آن دیدگاهها و اندیشه های مرتبط با موضوع مطرح و به ارائه پاسخ به سوالات تحقیق خواهیم پرداخت.
فصل اول: معرفی مباحث
همان‏گونه که مطرح گردید موضوع اصلی و محوری این پژوهش؛ سیاست جنایی ایران در خصوص توبه می‏باشد که برای بررسی این مهم، لازم است برخی مفاهیم به صورت مفصل تعریف شوند، از جمله این مفاهیم توبه، سیاست جنایی، حد، تعزیر، مجازات و … است. همچنین در این فصل کلیاتی در مورد توبه، آیات و روایات مرتبط با آن و نیز انواع سیاست‏های جنایی به تفصیل بررسی می‏شود و تلاش عمده بر این امر استوار است که با شناخت و بررسی موارد مطرح شده بستر لازم جهت بالندگی تحقیق مورد نظر فراهم آید.
بخش اول: مباحث توبه
اصلی ترین مبحثی که در این پایان‏نامه با آن سروکار داریم مبحث توبه است. بنابراین قبل از هر چیز به بیان کلیاتی در مورد توبه و مباحث مربوط به آن می‏پردازیم.

گفتار اول: تعریف توبه
توبه از ماده «توب» به معنای «رجع» (بازگشت) است. ابن فارس در معجم مقائیس‏اللغه می‏نویسد: توب با تاء و واو با باء، کلمه واحدی است که به معنای “رجوع و بازگشت” است. گفته می‏شود که از گناهش توبه کرد، یعنی از گناه و عصیان بازگشت. یعنی بنده گناهکار با توبه به خدا رجوع می‏کند ( اسلامپور، 1384، 70).
توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت از گناه است و در اصطلاح عبارت است از: «رجوع از طبیعت [حیوانی] به سوی روحانیت نفس بعد از آن‏که به واسطه‏ی معاصی و کدورت نافرمانی، نور فطرت و روحانیت محجوب به ظلمت و طبیعت شده است.» (امام خمینی، 1380، 231-232) در قرآن هم به معنای « رجوع انسان گناهکار» آمده و هم به معنای «توفیق توبه دادن از طرف خداوند به بنده‏ی معصیت کار» و هم به معنای « قبول و پذیرش توبه از جانب خداوند متعال» آمده است (خرمی، 1384، 114).
اگرچه، کلمه‏ی توبه در لغت عربی به معنی بازگشت است؛ اما در عرف و ادبیات ما هر بازگشتی را توبه نمی‏گویند بلکه منظور بازگشت از راه خطا به راه صواب است؛ این توبه‏ای است که به انسان نسبت داده می‏شود. در قرآن کریم کلمه توبه به خدا هم نسبت داده شده است. توبه وقتی به عبد نسبت داده می‏شود با «الی» (تاب الی الله) و وقتی به خدای متعال نسبت داده می‏شود با «علی» (تاب علیه) متعدی می‏شود. در اصل معنا هر دو به معنی رجوع است؛ منتها توبه عبد این است که از گناه به صواب رجوع می‏کند و توبه خدا بر عبد این است که رحمتش را به عبد باز می‏گرداند. در ترجمه فارسی، «تاب علیه» را توبه پذیرفتن معنا می‏کنند؛ ولی اصل معنایش این است که خدا رحمتش را به آنها بر می‏گرداند (مصباح یزدی، 1386، 100). روی‏هم‏رفته توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می‏شود؛ بنابراین، سه عنصر ندامت و پشیمانی، اعتذار، و عدم بازگشت بر گناهان، در مفهوم توبه نهفته است.
گفتار دوم: شرائط و ارکان توبه از دیدگاه قرآن و روایات
در آیات و روایات شریفه برای توبه ارکانی ذکر شده است که برخی درونی و مربوط به شخص تائب و برخی بیرونی است. ارکان مربوط به شخص تائب را ندامت و پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه برشمرده‏اند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم (حق الناس) را نیز از ارکان بیرونی توبه دانسته‏اند. قرآن کریم می‏فرماید: «فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ…» (مائده، 39) همچنین در آیه 54 سوره انعام می‏فرماید: «أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنکُمْ سُوءً بِجَهَالَهٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ». این آیه، اصلاح بعد از توبه را موجب غفران الهی دانسته است. همچنین غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آوردند و سپس عمل صالح انجام دهند (طه، 82).
در این زمینه، روایات وارده از جانب رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه‏ی هدی علیهم‏السلام به صورت روشن‏تری به بیان ارکان و شرایط توبه می‏پردازد و به تفصیل آن را بیان می‏کند:
پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرماید: «توبه‏کننده باید اثر توبه را آشکار کند، که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از: 1. راضی ساختن دشمن و کسانی که با آن‏ها در حال نزاع و درگیری باشد؛ 2. اعاده‏ی نمازهای فوت شده؛ 3. تواضع بین مردم؛ 4. دوری از شهوات؛ 5. روزه گرفتن». (مجلسی، ج 5 ، 35).
به نظر می‏رسد موارد ذکر شده در این حدیث، مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشند که به کرّات در آیات قرآن کریم از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده شده‏اند. همچنین حضرت علی (ع) می‏فرماید: «التوبه علی اربعه دعائم: ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم علی ان لایعود» (مجلسی، ج 78، 81). در این روایت، به صورت روشن ارکان و ستون‏های توبه مشخص می‏شود که ارکان درونی و بیرونی را در برمی‏گیرد، چنان‏که پیشتر به آن‏ها اشاره شد.
در روایت دیگری، آن حضرت استغفار را از درجه علییّن دانسته و برای آن شش مرحله برمی‏شمارد: 1. پشیمانی بر گذشته؛ 2. تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان؛ 3. ادای حقوق مردم؛ 4. ادای فرایض و واجبات فوت‏شده؛ 5. آب‏کردن گوشت‏هایی که از راه گناه روییده است به وسیله حزن و اندوه، به گونه‏ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر باره گوشت بر آن‏ها بروید؛ 6. چشانیدن الم و سختی طاعت را به تن، همچنان که حلاوت و شیرینی (کاذب) معصیت و گناه را قبلاً به تنش چشانده است. در این هنگام است که می‏تواند بگوید: استغفرالله (مجلسی، 6،32؛ به نقل از اسلامپور، 1384، 70-71).
درقرآن برخی شرایط دیگر مطرح است که میتوان آنها را شرایط تکمیلی و کمال توبه دانست. به عنوان نمونه، به دو مورد اشاره میشود:
1. اعتصام بالله و اخلاص: در قرآن کریم میخوانیم «إلاّ الَّذینَ تابُوا وَ اَصْلَحُوا وَ اعتَصَمُوا بِاللهِ وَ اخلَصُوا دینَهُم لِلهِ فَأولئِکَ مَعَ المُؤمِنینَ وَ سَوْفَ یؤْتِ اللهُ المُؤمِنینَ أجراً عَظِیماً» (نساء، 146) مگر آنها که توبه [و جبران و] اصلاح کنند و به [دامن لطف] خدا چنگ زنند و دین خود را برای خدا خالص کنند. آنها با مؤمنان خواهند بود و خداوند به افراد با ایمان پاداش عظیمی خواهد داد. روشن است که چنگ زدن به لطف الهی و اخلاص ورزی در کمال توبه تأثیر دارد نه در اصل آن.
2. توبه نصوح کردن: «یا أیهَا الذِّینَ آمَنُوا تُوبُوا إلی اللهِ ت
َوبَهً نَصُوحاً عَسی رَبُّکُمْ أنْ یکَفِّرَ عَنکُم سَیئاتِکُم وَ یدخِلَکُم جَنَّاتٍ تَجری مِن تَحتِها الأنهارُ» (تحریم، 8) (ای کسانی که ایمان آورده‏اید! توبه کنید، توبهای خالص، امید است [با این کار] پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ‏هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد کند».
برای توبه نصوح تفسیرهای مختلفی شده است که در مجموع میتوان گفت: توبه نصوح آن است که علاوه بر ارکان توبه و شرائط قبولی آن، شرائط کمال را نیز دارا باشد. شاهد این تفسیر آن است که در غالب تفسیرها شرائطی ذکر شده که همه از شرائط کمال به حساب میآیند، نه ارکان و شرائط قبولی؛ مثلاً برخی گفتهاند: توبه نصوح آن است که واجد سه شرط باشد: ترس از اینکه پذیرفته نشود، امید به اینکه پذیرفته شود، و ادامه اطاعت خدا. و یا اینکه «توبه نصوح» آن است که گناه خود را همواره در مقابل چشم خود ببینی و از آن شرمنده باشی و یا اینکه گفته شده: «توبه نصوح» آن است که در آن سه شرط باشد: کم سخن گفتن، کم خوردن و کم خوابیدن. و برخی نیز گفتهاند: توبه نصوح آن است که توأم با چشم گریان و قلبی بیزار از گناه باشد (مکارم شیرازی، ج 24، 290-291).
شاهد دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله است که در پاسخ به «معاذ بن جبل» از توبه نصوح فرمود: «أن یتُوبَ التَّائبُ ثُمَّ لایرجِعُ فی ذَنبٍ کما لایعُودُ اللَّبَنُ إلی الضَّرعِ. آن است که شخص توبه کننده به هیچ وجه بازگشت به گناه نکند؛ آن چنان که شیر به پستان هرگز برنمی‏گردد (طبرسی، ج 10، 318). روشن است که چنین توبهای، کمال توبه شمرده میشود نه ارکان آن و اگر انسانی که توبه کرده دوباره همان گناه را انجام دهد و دوباره توبه کند، توبهاش پذیرفته می‏شود، ولی توبه کامل شمرده نمیشود. در نتیجه، نصوح بودن به هر معنایی باشد، نشانه کمال توبه است.
گفتارسوم: اثرات و پی آمدهای توبه
الف. سقوط مجازات: اثر اصلی توبه، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمان می‏باشد. این اثر مربوط به توبه پیش از اثبات جرم است که مورد اجماع فقهای امامیه است؛ چنان‏که صاحب کشف المراد ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است. وی در این‏باره می‏نویسد: «الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه (حلی، بی‏تا، 336). قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام، توبه قبل از