نهاد خانواده، محبت خداوند

نهاد خانواده، محبت خداوند

دسامبر 29, 2018 0 By edame

49
مقدمه 50
1-3. انواع محبت در خانواده 50
1-1-3 محبت به همسر 50
2-1-3.محبت والدین به فرزند 52
3-1-3. محبت فرزندان به والدین. 58
1-2-3. استمرار ارتباط در خانواده 62
2-2-3. مقبولیت افراد در خانواده 62
فصل چهارم ابراز محبت وشیوه های آن 66
مقدمه 67
1-4.شیوه های ابراز محبت به همسر 68
1-1-4.شیوه های رفتاری 69
1-1-1-4.استقبال و بدرقه 69
2-1-1-4.تغافل 70
3-1-1-4.گوش دادن 72
1-3-1-1-4. ضرورت گوش دادن 73
2-3-1-1-4.انواع گوش دادن 77
3-3-1-1-4.آداب گوش دادن 78
4-3-1-1-4. موانع گوش دادن 80
4-1-1-4. نظافت و زینت 82
1-4-1-1-4. نظافت و آراستگی دست 83
2-4-1-1-4.نظافت و آراستگی مو 83
3-4-1-1-4.استعمال بوی خوش 84
4-4-1-1-4.استفاده از زیورآلات 87
5-4-1-1-4.تمیزی لباس و بدن 87
6-4-1-1-4.خوشبویی دهان 90
2-1-4. هدیه دادن 91
1-2-1-4. مناسبت های هدیه 92
2-4. شیوه های گفتاری و نوشتاری 94
1-2-4 . تشکر و سپاسگزاری 95
1-1-2-4.انواع تشکر وسپاسگزاری 99
2-1-2-4.چگونگی مواجهه با ناسپاسی همسر 99
2-2-4. توجه گفتاری 101
1-2-2-4. سلام کردن 102
2-2-2-4.کیفیت صدا زدن 102
3-2-2-4.دعا کردن 103
4-2-2-4. نامه نگاری 104
3-4. شیوه های ابراز محبت به فرزند 105
1-3-4. قدردانی و تحسین 106
2-3-4. نوازش کردن و بوسیدن 108
3-3-4. همبازی شدن 110
4-4.آثار ابراز محبت در خانواده 111
1-4-4.استحکام خانواده 111
2-4-4. تسخیر دل 113
3-4-4.تقویت روحیه همسر 114
4-4-4.تقویت مودت 115
نتیجه گیری 117
فهرست کتب فارسی و عربی 122
نمایه ها 126

بیان مسئله:
انسان از جمله موجودات شگفت انگیز عالم هستی است که قابلیت ها و استعدادهایی در او به طور ویژه وجود دارد که باتوجه به این ویژگی ها موجود برتر عالم هستی است.ازجمله این ویژگی ها محبت و دوست داشتن است. محبت و علاقه ای که از خود انسان شروع می شود و وارد عرصه خانواده می گردد تا انسان را نسبت به همسر و فرزندان علاقه مند گرداند علاقه ای که به دستور اسلام باید بروز داشته باشد تا باعث تعمیق روابط خانوادگی گردد.
از انجا که بر اساس مطالعه در منابع دینی عمده هدف ازدواج آرامش گری زن و شوهر نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است و این هدف جر با بررسی عوامل تأثیر گذار در محبت میان زن و شوهر و نحوه ابراز آن میسر نیست ، مسأله ای که دراین پژوهش مورد بحث قرار گرفته محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده است.محبت به عنوان عامل تأثیر گذار در آرامش گری و ابراز آن به عنوان راهکار رسیدن به آرامش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
با توجه به مطالب بالا این پژوهش برآن است تا با رویکردی علمی مسأله محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده را بررسی نماید و مبانی و عوامل بوجود آورنده ی آن و موانع تحقق آن وهمچنین شیوه های ابراز آن را در اختیار پژوهشگران و مراکز پژوهشی قرار دهد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از مسائل ضروری در نهاد خانواده برخورداری افراد خانواده از محبت دیگران و ابراز آن است که در هر لحظه از زندگی بدان نیازمندند :نیازی که برآورده شدن آن روابط اعضای خانواده بسیار مطلوب می سازد.غفلت از این امر مهم تأثیرات سوء و دردناکی در روابط آنها با یکدیگر می گذارد و زمینه مساعدی برای رشد رذایل اخلاقی فراهم می کند.تبیین صحیح روابط ، بیان عوامل ، موانع و آثار آن می تواند زمینه تحقق محبت افراد خانواده نسبت به یکدیگر را به وجود آورد.
بی شک کمتر کسی منکر جایگاه محبت و تأثیرات آن در عرصه خانواده شده و لی تبیین شیوه های مناسب برای ظهور و بروز این محبت در اولویت نیازمندی های اعضای خانواده است و از آنجا که به کار گیری شیوه ها هنر محسوب می شود و کسب این هنر به شناخت و آموزش نیاز دارد. باید با پژوهش در آیات الهی و روایات نورانی اهل بیت(علیهم السلام) راه روشن پیمودن این مسیر را پیدا کرد.

پیشینه تحقیق:
حکیمان و دانشوران در جهان اسلام و دیگر ادیان و نحله های بشری به موضوع محبت درخانواده پرداخته اند و گوهرهای نابی را فرا روی اندیشه انسان ها قرار داده اند؛ اما در میان این همه، پژوهشی که به صورت اختصاصی به موضوع محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده بپردازد یافت نشد، به خواست خداوند این پژوهش، آن را دنبال خواهد کرد.
اینک به نمونه ای ازپژوهش های انجام گرفته که باموضوع بحث مرتبط هستند،اشاره می کنیم:
1. محسن فیض کاشانی درکتاب المحجه البیضا،جلدهشتم ابتدا به معنای محبت و اسباب آن پرداخته است و سپس اسباب قوی شدن محبت به خدا را بیان می نماید. وی در ادامه، سبب تفاوت مردمان را دربعد محبت تبیین می کند و نشانه های محبت انسان به خدا را برمی شمارد.
2. محمدمهدی نراقی درکتاب جامع السعادات بحث را ابتدا ازمراتب شوق آغاز می نماید و سپس به تعریف محبت پرداخته و اقسام محبت را بیان می کند و معتقد است محبت در همه موجودات وجود دارد. و پس از ذکرنشانه های محبت و معنای آن، بحث را با موضوع اُنس با خدا به پایان می برد.
3. احمد نراقی درکتاب معراج السعاده محبت را در نه قسم بیان می کند و معتقد است هیچ دلی خالی از محبت نیست و این که جز ذات حق هیچ کس سزاوار محبت نیست ومحبت او اکمل لذت هاست. وی سپس طریق تحصیل محبت خدا و نشانه های آن را بیان می کند.
4. محمد محمدی ری شهری درکتاب المحبه فی الکتاب والسنه ، آیات و روایات درباره محبت را در سه بخش جمع آوری کرده است که عبارت اند از: محبت به مردم، محبت به خدا و محبت در راه خدا.
5. محمدتقی فلسفی دربخش دوم کتاب کودک ازنطرورا
ث
ت وتربیت به ارزش محبت، فقدان محبت و آثارآن و افراط در محبت اشاره کرده است.
6. مصطفی دلشاد تهرانی درکتاب سیری درتربیت اسلامی محبت را به عنوان یکی از روش های تربیت معرفی می کند . مختصراً به بعضی از زوایای آن می پردازد.
7. محمدجواد طبسی در بخشی از کتاب حقوق فرزندان درمکتب اهل بیت به بحث محبت پرداخته است. مباحث از اهمیت محبت شروع شده و به آثار منفی افراط در محبت اشاره گردیده است. پس از بررسی اظهار محبت در سیره معصومین(ع)، مطالب را با طرح شیوه های گوناگون مهرورزی به کودکان، مانند بازی با کودکان، وفای به عهد، رعایت عدالت و مساوات و احترام و تکریم پایان می برد.
8. محمدرضا کاشفی کتاب آیین مهرورزی را در یازده فصل، با عناوین ذیل تنظیم کرده که هر بحثی را نسبتاً به نحو اختصار بیان نموده است: تئوری محبت، محبت، کاوشی در ابعاد عشق، محبت به خداوند سبحان، محبت به رسول خدا(ص)و اهل بیت(ع)، محبت به دوست، محبت به همسر، محبت به فرزند، محبت به پدر و مادر، محبت استاد به شاگرد، دگردوستی.
9.محمد ایوب سمایری پایان نامه کارشناسی ارشدخودراکه به نام نقش محبت درتربیت ازنظراسلام است که در آن به جایگاه محبت در اسلام و اقسام و مراتب محبت، نقش محبت در تربیت خانواده، عوامل مرثر در ایجاد محبت در سیره معصومین(ع). درضمن بحث های ناهماهنگی مانند اظهار محبت، افراط در محبت و راه های ابراز محبت نیز آورده است.
آنچه ذکر شد نمونه ای از پژوهش ها درباره موضوع محبت و شیوه های ابراز آن بود.
در تمام تألیفات وپژوهش هایی که مطرح شده، بحث هایی در موضوع محبت و شیوه های ابراز ان مطرح گردیده است، ولی مجموعه ای که به طور خاص و مبسوط به موضوع محبت و شیوه های ابراز آن در خانواده پرداخته باشد، یافت نشد .در پژوهش حاضر به لطف الهی این موضوع را پی می گیریم.

اهداف تحقیق:
1-بررسی جایگاه،عوامل،موانع وآثارمحبت درخانواده.
2-بیان شیوه های گفتاری،رفتاری ونوشتاری ابرازمحبت درخانواده.
پرسش های تحقیق:
الف- سؤال های اصلی:
1- آثار محبت و ابراز آن در خانواده چیست؟
2- ابراز محبت در خانواده چگونه است؟
ب- سؤال های فرعی:
1- مهمترین مبانی ابرازمحبت در خانواده بر اساس متون اسلامی چیست؟
2- عامل های ایجاد زمینه ابراز محبت در خانواده کدام است؟
3- اظهار محبت در خانواده چه کارکردهایی دارد؟
4- چه شیوه هایی برای ابراز محبت به همسروچه شیوه هایی برای ابرازمحبت به فرزندان پیشنهاد می شود؟
روش تحقیق:
روش تحقیق پیش روتوصیفی،تحلیلی است که براساس مطالعه منابع دینی وبهره گیری ازیافته های روانشناسی،جامعه شناسی وعلوم تربیتی ودرمحیط کتابخانه شکل گرفته است. .

فصل اول
کلیات

1.
مقدمه:
تأمین نیازهای روحی وروانی برای انسان ضروری است. برهمین مبنا نیازهای روانی از احتیاج های اساسی قلمداد می شود وازمهمترین نیازهای روانی برخورداری افراد از محبت است. باتوجه به اینکه محبت به عنوان یک نیاز روانی در رفتارانسان نقش اساسی ومؤثری ایفا می کند ونظر به این که محبت به عنوان یک هنربه دانش وکوشش نیاز دارد،ضرورت بحث دربار? آن به خوبی آشکار می شود.
ناگفته نماند “محبت” در زندگی انسان به قدری مهم است که تاریخ آن را بهترین راه برای پاسخگویی به خواسته های فطری انسان می دانید واین حقیقت را خاطرنشان می سازید که کسانی که ازپیمودن راه “محبت” محرومند، از اندیشه های خود آنچنان که باید،طرفی نمی بندند وحتی گاهی ممکن است از آنها هیچ سودی نبرند.

2.گفتار نخست: شناخت محبت
1-2. معنای لغوی محبت
محبت مأخوذ از حب به معنی دوست داشتن وگرایش روحی به چیزی پیدا کردن است.ابن منظور می گوید: حِبَّ به معنی دوست، که مانند عشق وعشیق ومعشوق عزیز ومحبوب است.مؤنث آن حِبه وجمع آن احباب وحبّان وحبوب است. حبیب گاهی به معنای محبّ (اسم فاعل آن) دوستدار وگاهی به معنی محبوب (اسم مفعول) است.لذا حبیب به معنای یار، دوست، معشوق ،محبوب گفته شده است. حب نقیض بغض می باشد ومترادف با وداد به معنی دوستی است و محبت مأخوذ از حب می باشد1.
در قرآن مجید فعل ثلاثی این کلمه مطلقاً به کار نرفته وهمه از باب افعال واستفعال وتفعیل استعمال شده است .ولی مصدر ثلاثی بارها آمده است2.صاحب تاج العروس نیز درمورد واژه حب می گوید:حب نقیض بغض وهم معنی با وداد ، و محبت همچون حباب به معنی محابه ومواده وحب می باشد.او هم محبت را از حب (کسرحاء) می داند3.
حب(فتح حاء) به معنای او را دوست داشتن آمده است و حب ا لشیء را به علاقمندی به آن چیز مطرح می کنند.4
این کلمه درفارسی نیز به همین صورت متداول می باشد و اهل لغت ، معانی ای رابرای آن ذکر کرده اند: “حب از ریشه “ح ب ب”به معنای مهر، دوستی، ودّ، وداد، مودت، محبت، دوست داشتن، دوستناک شدن، مقابل بغض ودشمنی است.” این واژه درترکیب اضافی به صورت هایی مانند حب وطن (وطن پرستی)حب مال وحب نفس وحب نوع وحب ولد به کار رفته است4.
این کلمه به فتح میم صحیح است وآنچه به ضم مشهوراست غلط می باشد چه مصدر میمی از ثلاثی مجرد به ضم اول مستعمل شده است واین کلمه نظیر ودّ ،وداد ،دوستی ومودت وعشق می باشد.حب به معنی دوستی ،دوست داشتن ، دوست داشت آن را،محبت ، نیک خواهی ،مودت ، شفقت می باشد.

2-2. واژگان مترادف محبت
برای محبت واژه های قریب المعنایی زیادی ذکر شده است که در ذیل به معرفی برخی از آنها می
پردازیم.
عشق :به معنای دوستی زیاد و محبتی است که به حد نهایی برسد.5
عشق مترادف با محبت می باشد با تفاوت اندکی که عشق میل شدید است برای رسیدن به مقصود،چنانچه عشق شهوانی نباشد رواست که عاشق تمایل به وصال جسمانی معشوقه نداشته باشد واندیشه اش ازنیل به وصال معشوق خالی باشد6.
مودت : مودت از ود و به معنای دوست داشتن در همه امور خیر می باشد.7 نسبت مودت به محبت مانند نسبت خضوع وخشوع است. خشوع نوعی تاًثر نفسانی است از کبریا وعظمت که اثر ظاهری آن درمقام عمل وخضوع است8 به عبارت دیگر مودت آن محبتی است که آثار وپیامدهای آشکاری مانند الفت ، مراودت واحسان به همراه داشته باشد .9
چنان که درباره محبت بین زوجین واژه “مودت” به کاربرده شده است “وجعل بینکم مودهً رحمهً” 10چرا که این دوستی با الفت واحسان آنان با یکدیگر همراه است وخداوند هم خودش را “ودود” معرفی کرده است، چرا که محبت خداوند با نعمت ، احسان وبخشش همراه است.به عبارت دیگر محبت از امور درونی است وشعله درونی عاطفه را به حرکت در می آورد ولی مودت امر بیرونی ومتأثر از محبت می گردد.
شفقت: از “ش ف ق “که اشفاق به معنای عنایتی است آمیخته به خوف چون با “من”متعدی شود معنای خوف در آن ظاهرتر است واگر با “فی”متعدی شود معنی اعتنا در آن آشکارتر است که مترادف با محبت می باشد.
رحمت : دراصطلاح به معنای مهربانی ورقتی است که مقتضی احسان است نسبت به شخص مرحوم ، گاهی فقط در مهربانی وگاهی فقط دراحسان به کار می رود11.
الفت : از دیگر واژگانی است که با محبت مترادف است ، مصدر باب تفعیل و به معنی جمع شدن با میل و رغبت است12، انس گرفتن ، همدلی ، یکرنگی ، خوگرفتن را می توان از کارکردهای الفت دانست.13
لطف : به معنای آنچه که انسان را به طاعت نزدیک واز معاصی دور می کند ولطیف از اسماء الهی است به معنای رفیق با بندگانش وآنچه به نفع بندگانش است را به آنها می رساند.14آنچه به طور مشترک در میان این اصطلاحات می توان یافت کرد عنایت و توجه به دیگران می باشد ولی و هرکدام این عنایت را بطریقی حاص تبیین می کنند و آنچه در این پژوهش مد نظر است عدم افراط و رعایت اعتدال در توجه و عنایت می باشد که به عنوان محبت مطرح گردیده و ظهور و بروز این عنایت می باشد که در اصطلاح مودت نامیده می شود.

3-2. معنای اصطلاحی محبت
واژه محبت از واژه های است که توجه دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب کرده است وهرکدام پیرامون معنای آن تعاریفی را ارائه کرده اند. ولی با تأمل می توانیم به این مطلب اذعان کنیم که واژه محبت از جهت اصطلاح تفاوت چندانی با معنای لغوی آن ندارد هرچند در علم اخلاق آنرا از حب و به معنای میل طبع به شی ای که در ادراکش لذت است15 و می توان اینگونه تعریف کرد:ابتهاج به شی یا شی که موافق با طبیعت انسان است اعم از اینکه آن شی یک امر عقلی است یاحسی،حقیقی باشد یا ظنی16 وآنچه قابل توجه است منوط بودن حالت التذاذ ومیل از هرچیزی بر شناخت آن چیز می باشد.
محبت را همچنین اساس خلقت معرفی وآنرا کشش عمومی می دانندکه تمام موجودات را به هم مرتبط ومتصل ساخته است.
در برخی تعابیرعرفانی از محبت اینگونه یادشده است: همه وجود را محو گرداند و رنگ خود بخشد به شرط آنکه حالی مستقر گردد. درهمین زمینه محو محبوب