۱-۱-۱  خودتوانی اینترنتی یادگیرنده

۱-۱-۱ خودتوانی اینترنتی یادگیرنده

می 29, 2020 Off By 90

۱-۱-۲   پاسخگویی به موقع مدرس

پاسخگویی به موقع مدرس[۲] به صورتیه که در اون وقتی یادگیرندگان تو یه دوره برخط با مسائلی روبرو می شن، کمک به موقع از طرف مدرس، باعث تشویق اونا به موندگاری یادگیری می شه، ولی نبود جواب یا تأخیر غیرمنطقی در جواب به سؤالات یا نیازای اونا، به طور قطع به موفقیت شون کمکی نمیکنه.

۱-۱-۳   انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی به جا و زمان محدود نیس و فرصت های زیادی واسه یادگیری خودآموز به وجود می آورد. از جنبه عملی هم کسائی که از آموزش الکترونیکی به عنوان اولین اولویت یادگیری استفاده می کنن، مجالی جهت ایجاد تعادل بین شغل و خونواده شون با فعالیت های مربوط به یادگیری هست.

۱-۱-۴   کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی

کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی[۳] شامل برنامه ریزی دوره، مواد آموزشی، قرار بحث های تعاملی و غیره س. واسه کسب بیشترین اندازه رضایت یادگیرنده الکترونیکی، برنامه ریزی دوره و مواد آموزشی دوره و آرایش بحث ها باید به روشنی آماده شده باشن.

برنامه ریزی

۱-۱-۵   کیفیت فناوری

در پایین ترین سطح فناوری، زیرساخت های اون مانند دسترسی آدما به کامپیوتر و اینترنت هست. در سطحی بالاتر، برنامه های کاربردی لازم که محتوای آموزشی در اون جای می گیرد قرار داره. در وضعیت مطلوب فناوری نقش کمکی و آسون کننده رو در روند یادگیری الکترونیکی اجرا می کنه، اما به کار گیری نادرست فناوری باعث می شه به جای اینکه فناوری در خدمت یادگیری باشه بر اون غالب شه(کریم زادگان مقدم ، خداپرست، وحدت،۱۳۹۰).

۱-۱-۶   سودمندی سامانه

سودمندی یا به درد بخور بودن سامانه[۴] یعنی درجه ای که یه فرد عقیده داره به کار گیری اون سامانه، کارکرد اون رو بالا می برد.

۱-۱-۷   سهولت به کار گیری سامانه

سهولت به کار گیری سامانه یا آسونی کار با اون یعنی درجه ای که یه فرد عقیده داره به کار گیری یه سامانه، آسونه و نیاز به تلاش فکری نداره. این سهولت باعث می شه کاربران به جای صرف تلاش های اضافی در یادگیری، بیشتر به مطالب آموزشی دوره توجه کنن.

۱-۱-۸   تنوع در آزمایش

وقتی که روش های متنوعی واسه آزمایش اندازه فعالیت های کاربران در یادگیری الکترونیکی وجود داشته باشه، می توان از چندین بازخورد بدست اومده، عملکردهای بهتری رو استخراج کرد. در واقع، شکل های جور واجور روشای آزمایش تو یه سامانه یادگیری الکترونیکی مثل آزمون های تشریحی، تستی، خودسنجی و چیزای دیگه ای به جز اینا، نه فقط مدرسان رو واسه گسترش یادگیری از حولوحوش جور واجور توانا می سازه، تنوع این روش ها، یادگیرندگان رو هم واسه نمایش بهتر تلاش هاشون در انجام فعالیت های یادگیری الکترونیکی تشویق می کنه(همون،۴۶۹).

 

۱-۲      پیشرفت تحصیلی

موضوع موفقیت یا نبود موفقیت در کار تحصیل از مهم ترین نگرانی های هر نظام آموزشیه. موفقیت و پیشرفت تحصیلی[۵] در هر جامعه نشون دهنده موفقیت نظام آموزشی در مورد هدف یابی و توجه به رفع نیازای فردیه. پس نظام آموزشی رو وقتی می توان موثر و موفق دونست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان اون در دوره های جور واجور دارای بیشترین و بالاترین رقم باشه(تمنایی فر و گندمی،۱۳۹۰). روای و داونی، دلیل آوردن کرده ان که مسائل مربوط به کیفیت مدیریت، پیشرفت علمی، طرح درس آنلاین و آموزش، به عنوان عوامل مهمی هستن که موفقیت یا شکست برنامه های آموزش مجازی  رو در محیط رقابتی جهانی تعیین می کنن. مؤسسه سیاست آموزش عالی ایالت متحده امریکا هم هشت جنبه رو واسه اطمینان از برتری در آموزش و پرورش آنلاین لازم دونسته : پشتیبانی نهادی، پشتیبانی علم آموز، پشتیبانی هیات علمی، پیشرفت دوره، ساختار دوره، یادگیری ، تدریس و آزمایش (به نقل از لی، ۲۰۱۰).
دانشجو

پیشرفت تحصیلی رو می توان به عنوان یکی از مهم ترین بازده های نظام آموزشی در نظر گرفت. این بازده از راه آزمونهای استاندارد شده یا معلم ساخته اندازه گیری می شه. فارغ از جهت گیریهای احتمالی در این آزمونها، پیشرفت تحصیلی حاصل عوامل زیادیه. از جمله عواملی که در خیلی از تحقیقات بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان اثر داشته، متغیرهایی چون هیجانات یادگیرندگان، استقلال افراد در یادگیری و ساختار هدف گزینی یادگیرندگان بوده(ابوالقاسمی و میرالی رستمی،۱۳۹۰). عواملی که بر پیشرفت تحصیلی مؤثر هستن رو می توان  به دو دسته فردی و محیطی تقسیم کرد: متغیرهای شخصیتی و شناختی(عوامل فردی) در کل ۷۰ درصد و بقیه متغیرها از جمله محیطی، اجتماعی و موقعیتی ۳۰ درصد واریانس پیشرفت تحصیلی رو به خود اختصاص میدن. عوامل فردی متغیرهایی مانند رویکردهای یادگیری، جهت گیری هدف، خودکارآمدی، خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری و فراشناخت رو شامل می شن. عوامل محیطی به متغیرهایی چون خودکارآمدی استادان و رضایت شغلی اونا و بقیه عوامل پرداخته ان(قلائی، کدیور، صرامی، اسفندیاری، ۱۳۹۱).

راهبردهای شناختی و فراشناختی نیرومندترین اثر رو در یادگیری یادگیرندگان و پیشرفت تحیصلی اونا دارن. راهبردهای فراشناختی روشهایی هستن که دانشجویان از اونا واسه طراحی یادگیری، نظارت بر فعالیتهای یادگیری و آزمایش یافته های فعالیتهای یادگیری استفاده می کنن. این راهبردها ابزارهایی رو واسه خودتنظیمی به خاطر رسیدن به یافته های یادگیری مطلوب واسه یادگیرندگان جفت و جور می کنن و موجب تنظیم استراتژیهای شناختی و عاطفی اجتماعی می شن. فراشناخت با مطالعه، یادگیری، تفکر انتقادی، حل مشکل و تصمیم گیری رابطه داره و همه این موارد واسه موفقیتهای آموزشی لازمه. راهبردهای شناختی به روشهایی مربوط می شن که مستقیماً روی موضوعات یادگیری کار می کنن و موجبات تمایل به افزایش تفسیر، فهم و کسب اطلاعات رو جفت و جور می کنن. فرایندهای شناختی باعث تقویت روند تفکر می شن و واسه رسیدن به اهداف شناختی مانند درک مطلب و نگهداشتن کمک کننده هستن(سعید، زارع، موسی پور، سرمدی، هرمزی،۱۳۸۹).

خودتنظیمی یادگیری، به نقش فرد در جریان یادگیری توجه داره. اصل اساسی یادگیری خودتنظیم اینه که دانشجویان وقتی که خود مسئول یادگیری شون هستن، به طور مؤثرتری یاد می گیرند (بخشی و آهنچیان،۱۳۹۲). گذشته تحصیلی، اضطراب امتحان و خود تنظیمی مستقیما بر پیشرفت تحصیلی دانشجو اثر می گذارن و بهترین پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی هستن و متغیرهای : گذشته تحصیلی، خودکارآمدی، فکر، منبع کنترل، ارزشگذاری تکلیف و به کار گیری راهبردهای شناختی به طور غیر مستقیم روی پیشرفت تحصیلی دانشجو اثر می گذارن(هرمزی،۱۳۸۷). پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهاییه که در بررسی توانایی دانشجویان واسه اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش زیادی رو اجرا می کنه. معمولاً پیشرفت تحصیلی رو با روش های مختلفی اندازه گیری می کنن که از جمله اونا می توان به اندازه پیشرفت در هر کدوم از دوره های آموزشی به طور جدا از هم، پیشرفت حاصله در مجموعه دوره های آموزشی، معدل تحصیلی سالیانه، معدل تحصیلی یه برنامه آموزشی و آزمون های تخصصی واسه کسب مجوزهای اثبات شغلی یا گرفتن صلاحیت حرفه ای اشاره کرد(سنایی نسب ،رشیدی جهان و صفاری،۱۳۹۱). پس با در نظر گرفتن فرق های فرهنگی و تغییرات سریع عوامل در طول زمان نمی توان به عنوان یه قانون عمومی و کلی، علل خاصی رو واسه همه جوامع مطرح کرد، چون قوانین، بافت فرهنگی و سنت هر جامعه، نگاه مردم به تحصیلات، سطح درآمد والدین و چیزای دیگه ای به جز اینا همه از عواملی هستن که به طور اخص تو یه جامعه بر شکست یا موفقیت تحصیلی اثر می گذارن(صفدری ده چشمه، دل آروم، پروین، خیری، فروزنده، کاظمیان،۱۳۸۶).

اضطراب

[۱] . Learner Intednet Self-efficacy

[۲] . Instructor response timeliness

[۳] . E-learning course quality

[۴] . System usefulness

[۵] . Academic Achievement

[۶]. Rovai & Downey

[۷]. J.W. Lee

[۸]. Self efficacy