چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم ؟

چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم ؟

آگوست 8, 2018 Off By edame

علل عدم اعتماد به نفس در رابطه با اجتماع
در ایجاد اعتماد به نفس یا درعجز وزبونی انسان محیط اجتماعی فوق العاده مؤثر می باشد و بسیاری از رشد و ثبوتها را باید در این رابطه جستجو کرد نوجوان به حفظ شخصیت خود و جلب نظر و احترام برای خویش می باشد و در هنگامی که نتواند خود را محفوظ نماید و تلاش خود را در این رابطه بی ثمر بیابد تدریجاً اعتماد به نفس خود را ازدست خواهد داد .
در محیطی که مظلوم سر کوب شود ولی ظالم آزاد باشد فرد همه ی خواسته های خود را بر باد رفته احساس می کند . ( قائمی ، 86 )
همراه با زیستن در محیط اجتماعی در انسان نیاز به احساس ارزشمندی به نحو سالم و متعادل باید به وجود آید . زیرا برای نگهداری سلامت و تعادل روانی و حتی تکامل وجودی بسیار ضروری است و اگر براین نیاز خللی وارد شود ، احساس حقارت یا خود بزرگ بینی در فرد ایجاد می شود بدین معنی که شخص یا بسیار خود را حقیر و متزلزل می بیند یا بسیار خود نما و خود مدارخواهد شد . همراه با زیستن در محیط اجتماعی فرد باید ازحمایت اجتماعی کافی بر خوردار باشد .
فرد باید با زندگی در محیط اجتماعی احساس کند که مورد توجه و علاقه دیگران بوده و از دیدگاه آنان فرد ارزشمندی است . چنانچه دچار مشکل شود سایر افراد مؤثر در زندگیش به او یاری خواهند رسانید .
ارزشیابی خود به وسیله دیگران هم ،بخشی از زمینه ی تجربی فرد را تشکیل می دهد و درنتیجه زمینه ی  ادراکی فرد از ارزشیابیهای او درباره ی خود و همچنین از ارزشیابی دیگران از اورا تشکیل می دهد.

براساس این اصل عوامل فردی و اجتماعی در تشکیل و تکوین ( خود ) و زمینه ادراکی فرد نقش مهمی را بر عهده دارند . این نیاز  یک نیازعمومی و بسیار جدی و شایع است وبا قسمت اعظمی از تجارب فردی همراه است از خصوصیات این نیاز آن است که دو جانبه می باشد به این معنی که اگر فرد نیاز به دیگران را با توجه مثبت ارضا کند لزوماً نیاز خود فرد به توجه مثبت ارضا می شود و از بر آورده شدن این احساس، احساس خشنودی می کند .
تشکیل نگرش مثبت و احترام آمیزی که توسط دیگران و محیط نسبت به فرد بروز داده می شود به جای آن که توجه مثبت و احترام را از دیگران بگیرد از خودش می گیرد . در صورتی که خود را فقط در شکل محبت و تأیید دیگران قرار گرفتن بپذیریم اعتماد به نفس خود را بر پایه ای سست قرارداده ایم . ( ماردن ، ترجمه سید حسینی ، 84 ) .

 

چگونه اعتماد به نفس را افزایش دهیم

اعتما دبه نفس حس ذاتی نیست بلکه اکتسابی است بعضی ازافراد دارای اعتماد به نفس بالایی هستند حتی درسخت ترین شرایط نیز اعتماد به نفس دارند . اما بر عکس افراد دیگری هستند که به شدت دچار کمبود اعتماد به نفس هستند و با کوچکترین حرفی دچار احساس پوچی می شوند .
اما چرا این احساس مهم است و بر آن تأکید می شود ؟
چرا اعتماد به نفس مهم است :
افرادی که خود را باور ندارند ، دائماً احساس پوچی و بی مقداری دارند .
کمبود اعتماد به نفس مانند یک مانع بزرگ در مسیر پیشرفت افراد می باشد و دائماً افراد را به عقب سوق می دهد.این افراد به کارهایی که انجام می دهند باورندارند وبه همین دلیل تمام کارهایشان با شکست مواجه می شود.

به دلیل نا امیدی شدیدی که بر روح وافکار آنها حکم فرماست،موفقیت هایشان رابه سادگی ازدست می دهند.این افراد همیشه تصویرنامفهوم وگنگی از خود دارند وشناخت کاملی ازخود واستعداد هایشان ندارند. به همین دلیل برای پیدا کردن راه صحیح زندگی شان با مشکل روبه رو می شوند.حس اعتماد به نفس به افراد اجازه می دهد آزاد ومقتدرانه تصمیم بگیرند وروابط بهتری رادرزندگی اجتماعی وشخصیشان ایجاد کنند.(قادری ،88).

افزایش اعتماد به نفس،زمانی ساده می شود که از علل تردید پیدا کردن به خود آگاه شویم. چیست که به فرد احساس نابسندگی،بی کفایتی،دوستانه نبودن وبی ارزشی می دهد.

تصور ما از خود بعد ازتولد بسیارشکننده ست. تصورذهنی ما به مراقبت ،توجه،تحسین،تشویق وتمجیداطرافیان ما احتیاج دارد. تابه لحاظ احساسی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد،اگراین را ازدوران کودکی داشته باشیم به راحتی به افرادی مطمئن تبدیل می شویم .

برنامه ریزی منفی اگر عمری ما رابه بی کفایتی ،زشت بودن وبدی متصف ساخته باشد،احساس ارزشمند بودن را ازما می گیرد وبه برداشت ما ازخود لطمه می زند.اعتماد به نفس دراثر انتقاد ،سرزنش ،احساس گناه وتقصیر،احساس نا امنی وهراس، کاهش میابد تا احساس بی ارزشی جای آن را بگیرد. لازم است در برابر آماج حملات منفی که متوجه ارزش ما است بایستیم.

ممکن است نتوان مانع ازآن شویم که دیگران ازما انتقاد نکنند ،اما می توانیم نگرش خود رادربرابر تهاجمات منفی کنترل کنیم.

اعتماد به نفس کلید موفقیتهای آتی ما در زندگی است تا زمانی که اعتقاد نداشته باشیم انسانی ارزشمند و شایسته موفقیت های زیاد ، ثروت ، سلامتی و شادابی هستیم رشد خود را متوقف خواهیم ساخت . پس چه بهتر که برای افزایش اعتماد به نفس خود به دیگران وابسته نباشیم .
اگر به حرفها و انتقادات دیگران بیش از اندازه حساس با شیم بسیار مهم و حیاتی است که قدرت درونی و باور ها ی خود را متوجه درون خودمان کنیم . برای ایجاد اعتماد به نفس باید با خود مهربانتر بود . دست از انتقاد از خود کشید . و خود را بدون قید و شرط بپذیریم . هر روز بیشتر از گذشته خودمان را دوست بداریم و بدانیم که شایسته و سزاوار تنعم عالم هستی هستیم .
تصدیقهای زیر باید همه روزه برای شخص تکرار شود تا از فرد انسانی آگاه تر سازد .
1- من انسانی شگفت انگیز و منحصر به فرد هستم
2- من انسانی مطمئن ، آرام و شاد هستم
3- اعتماد به نفس من همه روزه افزایش می یابد
4- توانمندی درونی و اعتماد به نفس من را در جهت درست راهنمایی می کند
چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم
15 نکته طلایی
1- تفکر مثبت – هرچه فرد خوش بین تر باشد اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت.
2- فرد در زندگی هرچه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد بیشتر افراد و موقعیت هایی را که می تواند به فرد کمک کنند تا به هدفهای خود برسد به سوی خود جذ ب خواهد کرد.
3- برای ایجاد اعتماد به نفس بیشتر مدام باید این کلمات را با خود تکرار کرد . خوشبختم ، سالمم و حال خوشی دارم.
4- تمرکزکامل برروی هدف اصلی د رفرد احساس قدرت ، اراده واستقلال ایجاد خواهد کرد.
5- تکلیف فرد باید با خودش روشن باشد ، این که دقیقاً باید بداند چه می خواهد اعتماد به نفس شخص را بیش از اندازه افزایش می دهد .

6- باید تردید ها را کنار گذاشت و خود را کاملاً متعهد ساخت که زندگی را آغاز کنیم که برای آن ساخته شده ایم .
7- این که اعتقادمان چه قد رعمیق است و تا چه حد به تعهدات خود پا یبند هستیم قدرت شخصیت ما را نشان میدهد .
8- احساس اعتماد به نفس و داشتن اقتدار فردی ناشی از رویارویی با مشکلات و غلبه برآنها ست.
9- زیر بنای اعتماد به نفس درهر زمینه ای تهیه مقدمات و آمادگی است.
10- درهر زمینه ای هر چه بیشتر یاد بگیریم ودانش خود را بالا ببریم اعتمادبه نفسمان نیز بیشتر خواهد شد.
11- تمرین وتکرار زیاد در هر زمینه ای برگ برنده ای را به دست فرد می دهد.
12- ما می توانیم به گونه ای باشیم ، چیزهایی داشته باشیم و از عهده ی کارهایی برآییم که هرگز خواب آن را هم ندیده ایم این توانایی درست در همین لحظه د ردرون هر فردی وجود دارد.
13- ویژگی مشترک و منحصر به فرد مردان و زنانی که کارهای بزرگ انجام می دهند داشتن این احساس است که انجام کاری بزرگ جزئی از سر نوشتشان است.
14- برترین حاصل، از تسلط کامل د رکارزیر بنای اعتماد به نفس و عزت نفس پایدار است .
15- آنچه توانایهای بالقوه ی ما را د رجهان خارج محدود می کند دو چیز است :

1 – با ورهای ما
2 – اینکه تا چه حد به توانایی خود در انجام کارها اطمینان داریم . ( کریم زاده 88)