دانلود پایان نامه

گازی و کروماتوگرافی سیال ابر بحرانی می‌باشد. همچنین قابل ذکر است که فقط کروماتوگرافی مایع می‌تواند در ستون‌ها و سطوح مسطح انجام شود و کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی سیال ابر بحرانی به روش‌های ستونی محدود می‌شوند (۲۷).
۲-۲-۱-۱. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
Gilbert در سال ۱۹۸۷ در کتاب خود تحت عنوان کروماتوگرافی مایع

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع درمان بیماران، روش تحقیق