دانلود پایان نامه

زیست شیمیایی
آمینواسیدها، پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، لیپیدها
شیمی قانونی
داروها، مواد سمی، الکل، خون، مواد مخدر
طب بالینی
اسیدهای صفراوی، متابولیت‌های دارویی، استخراج اوره، استروژن‌ها

(۲) کروماتوگرافی جذب سطحی یا مایع- جامد: یک مشخصه‌ی ویژه‌ی کروماتوگرافی جذب سطحی که سایر روش‌ها آن را ندارند، توانایی آن در تمایز

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد ایفای نقش