جنس سیلیکون قرار گرفته و از پلاتینیوم بعنوان کاتالیست در آند و کاتد استفاده می‌شود. معمولاً دمای کاری آنها بین ?c150 تا ?c220 می‌باشد. امروزه از آن‌ها بعنوان ایستگاه‌های ثابت تولید الکتریسیته بصورت نیمه تجاری استفاده می‌شود.

۲-۲-۴ پیل‌های سوختی کربنات مذاب
پیل‌های سوختی کربنات مذاب که الکترولیت آن‌ها ترکیبی از کربنات‌های

Leave a Reply