تحقیق ما در مورد نانولوله ها و کاربرد آن در نانوتکنولوژی بحث می کنیم.
۱-۳) نانولوله های کربنی
نانولوله های کربنی۲ (CNT) که استوانه های تو خالی از ورقه های گرافیت هستند، شکل لوله مانند داشته و در سال ۱۹۹۱ توسط سومیو ایجیما۳ (از شرکت NEC ژاپن) کشف شده است[۱].

شکل ۱-۱) نمایی از یک نانولوله

Leave a Reply