دانلود پایان نامه

به دو شکل نانولوله تک جداره۴ (یک ورقه لوله شده) و یا چند جداره۵ (چند ورقه که با هم لوله شده) وبا انواع مختلف دستوارگی نشان دهنده ی آرایش شش ضلعی حاصل از اتم های کربن است که در جهت محور لوله شکل گرفته اند.

شکل ۱-۴-نمایی ازنانولوله های تک دیواره و چند دیواره

پس ممکن است دو لوله با قطر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره میکروب‌های، تصفیه‌کنندهی، میکروب‌ها، فاضلاب،