پایان نامه با کلید واژگان کمپلکسها، dرا، انرزی، Dq

Ds هم ظاهر می شوند. ] ۵[

Crystal Field Theory1-
۲- H.Bette
۳- Van Vleck

شکل ۱-۱- شکافتگی پنج اوربیتال d اتم مرکزی در کمپلکسها با ساختارهای متفاوت

نظریه میدان بلور با تعریف پارامتر Dq تغییر سطوح انرزی اوربیتالهای dرا تعیین می

y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

منبع پایان نامه درباره می‌شود،، های∝، فلزات،، غلتک

چ دسامبر 5 , 2018
نازک بوده که با استفاده از دو غلتک به سوی قالب تغذیه می‌شوند. ۲-۶- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR)21 کاملاً مشهود است که ریز دانه کردن مواد همان طور که باعث بهبود استحکام می‌شود، باعث بهبود در شکل پذیری مواد نیز می‌شود. در فلزات، ریز دانه کردن مواد […]