دانلود پایان نامه

facilitating goods) ، موادی که توسط خدمت گیرنده خریداری یا مصرف می شوند ، یا اقلامی که توسط مشتری تهیه می شوند. از جمله می توان به چوب گلف ، چوب اسکی ، مواد غذائی ، قطعات یدکی اتومبیل ، اسناد حقوقی و تدارکات پزشکی اشاره کرد.
۳- خدمات آشکار ( explicit service ) مزایای که ملموس و قابل مشاهد ه اند . از جمله این نوع خدمات می توان

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره a، Ils، ont، cartes.