دانلود پایان نامه

کریستسن گرنروس Christian Gornros ، مدیریت بازاریابی خدمات ، لکسینگتون بوکز Lexington Books ، مس Mass ، ۱۹۹۰ ص ۲۷۰ )
یک خدمت تجربه ای است ناملموس و زود مصرف و زایل شدنی برای مشتری که در واقع مثل همکار تولید کننده عمل می کند ( یعنی در فرایند تولید مشارکت می کند ) – ( جمیز فیتز سمونز) ( اعرابی ۱۳۸۷)
ماهیت خدمات
به سختی می توان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد سوختى، گذارى، تجارى، نقلیه،