دانلود پایان نامه

نمایش دادن و ایجاد لیست دوستان۴ را داد Live Journal بود که علاوه بر امکانات مذکور امکان ایجاد بلاگ توسط کاربران و مشاهده آن توسط سایر کاربران را داشت. برخی از این سایت‌ها همچنان هم فعالیت می کنند. از سال ۲۰۰۳ تعداد و انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی افزایش یافتند و میلیون‌ها نفر برای استفادها از شبکه‌هایی چون Friendster, LinkedIn

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع اختلال نقص توجه، بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی، زمینه اجتماعی