دانلود پایان نامه

کردن با سیستم طراحی شده می دانند، ایجاد نماید.[۳] کاربرد پذیری، ثبات، امنیت، سادگی ارتباط با شبکه اجتماعی و رابط کاربری همه از مواردی است که در طراحی و حتی بازبینی و اعمال تغییرات در این بستر ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرد.
۱-۲- شبکه‌های اجتماعی:
شبکه‌های اجتماعی متشکل از گروهی از افراد یا سازمان‌های دارای سلیقه یا منافع

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد بر.................................................................................................۳۱، شکل(۱-۳):زغال، شکل(۳-۱):ساختار، آکاز....................................................۲۲