دانلود پایان نامه

اوقات دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ترجیح افراد به داشتن رابطه مجازی به حای صحبت یا ملاقات حضوری با دوستان است.
اغلب، راه ارتباطی افرادی که در خارج مرزها زندگی می‌کنند با دوستان، آشنایان و نیز افراد فامیل، شبکه‌های اجتماعی است. همچنان بسیاری از کاربران برای اعلام اتفاقاتی که در زندگی آنها در جریان است، از شبکه‌های اجتماعی

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پیلهای، عبوردهی، ۶۰، ۱۹۶۰