بتوان گفت که این مطالعه دقیق ترین و جامع ترین مطالعه برای بررسی ارتباط بین تولد پیش از موعد و بروز اختلالات نقص توجه در سنین کودکی و نوجوانی است که تا به حال انجام شده است. از ویژگی های منحصر به فرد این مطالعه حجم نمونه بسیار بالاست که افزون بر یک میلیون کودک را مورد مطالعه قرار داده و بسیاری از عوامل مداخله گر (ژنتیکی، پریناتال،

Leave a Reply