یا مصرف می شوند ، یا اقلامی که توسط مشتری تهیه می شوند. از جمله می توان به چوب گلف ، چوب اسکی ، مواد غذائی ، قطعات یدکی اتومبیل ، اسناد حقوقی و تدارکات پزشکی اشاره کرد.
۳- خدمات آشکار ( explicit service ) مزایای که ملموس و قابل مشاهد ه اند . از جمله این نوع خدمات می توان به پایان یافتن درد دندان پس از ترمیم آ« ، یک اتومبیل خوب

Leave a Reply