دانلود پایان نامه

تعمیم به سایر نژادها و قومیت ها باشد.
۳. در مطالعه دیگر که توسط کیتر ۸و همکاران در سال ۲۰۱۱ در ایالات متحده امریکا انجام شده است، بیماران ترخیص شده از بخش مراقبتهای ویژه نوزادان که وزن هنگام تولد کمتری داشتند، ریسک بیشتری برای بروز مشکلات توجهی مانند اختلال بیش فعالی را دارند. در این مطالعه اثر عوامل خطرهایی همچون وزن تولد،

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد مواد غذایی