دانلود پایان نامه

همچنین بیانش ده که ماکروویو، یک روش سریع خشک کردن مواد غذایی است که انرژی آن، قابل مقایسه با روش خشک کردن با هوای گرم است (Maskan, 2000).
۱- ۴- معرفی لیمو
لیمو ترش یا به اختصار لیمو با نام علمی (Citrus aurntifolia, often given as C. limon )، میوه درخت لیمو و از مرکبات است. اگرچه بخصوص در آشپزی از پوست و گوشت لیمو استفاده

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان فلزی)، (فلز، (لیگاند۵)، کوالانسی