لیمو به صورت زیر می باشد (ایورشه، ۱۳۶۹):

فرمانرو:
گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده)
گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده)
دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده)
رزیدها
راسته:
افراسانان
تیره:
سدابیان
سرده:
مرکبات
گونه:
C. × limon

۱- ۴- ۲- اهمیت لیمو
لیمو یکی از ارقام تجاری مرکبات در کشور ماست که در مناطق جنوبی کشور با سازگاری

Leave a Reply