اندکی بالدارند. گلهایش از درون سفید و از بیرون ارغوانی است. به غایت معطرند. گل آوری آن عملاً مداوم است (لیموترش تنها درختی است که تقریبا همیشه میوه و گل و برگ دارد). میوه اش بیضوی شکلی است که در اواخر پاییز و اوایل زمستان آبدارتر می‌باشد (ایورشه، ۱۳۶۹).
لیموترش از جزایر شرقی هند به ایران آمده است. لمون ها۱ و لایم ها ۲ دو رگوه

Leave a Reply