تولید مثلی تاخیری یاد کرده‌اند. مرگ سلول را می‌توان به عنوان حربه‌ای برای درمان سرطان بکار بست. روش معمول درمان سرطان از طریق برداشت نئوپلاسم یا القاء مرگ سلولی در سلول‌های نئوپلاسمیک می‌باشد که توسط اشعه، مواد شیمیایی، آنتی بادی‌ها و یا سلول‌های سیستم ایمنی انجام می‌گیرد. در نتیجه مرگ سلولی به عنوان موضوع جالبی توجه محققان زیادی

Leave a Reply