نکاتی ساده امار کارساز برای آرام‌سازی ذهن

نکاتی ساده امار کارساز برای آرام‌سازی ذهن

سپتامبر 20, 2019 0 By مدیر کل

با رعایت پیشنهادایی بسیار ساده می تونین همیشه زندگی سالم و سرحالی داشته باشین. این پیشنهادا می تونه واسه هر سن و سالی به درد بخور باشه. یادتون باشه که هیچ وقت واسه اصلاح و بهبود روش زندگی دیر نیس.

ذهن آروم

به گزارش ، وقتی که دچار استرش یا اضطراب و دلشوره میشین اقدامات زیر رو انجام بدین:

– درخواست کمک از بقیه در صورت نیاز

– مشغول شدن به انجام کاری کار مورد علاقه مانند کتاب خوندن، باغبانی و …

– صحبت کردن با دوستان و اقوام و دیدار با دوستان و آشنایان

– خارج شدن از خونه به مدت کوتاه و یا قدم زدن در پارک

– ورزش کردن

– انجام تمرینات آروم سازی: در این تمرین، عضلات به ترتیب از سر به طرف پا یا برعکس سفت می شه ۱۰ تا ۱۵ ثانیه در این حالت نگه داشته و بعد به آرومی شل می شه. این سفت و شل شدن عضلات تاثیر خوبی بر آرامش ذهن میذاره.

روش تمرینات آروم سازی

– اول به یه مکان خلوت برید، روی صندلی بشینین و پشت خود رو صاف نگه دارین. کف پاها رو روی زمین بذارین و دستا رو روی ران بذارین.

– ابروها رو تا جایی که می تونین به طرف بالا بکشین و در این حالت نگه دارین و بعد به آهستگی رها کنین.

– چشما رو محکم ببندین و پلکا رو روی هم فشار بدین و در این حالت نگه دارین. بعد به آهستگی چشما رو باز کنین.

– زبون خود رو به سقف دهن فشار بدین اونو چند ثانیه نگه دارین و بعد به آهستگی رها کنین.

– دندونای خود رو به سقف دهن فشار بدین. اونو چند ثانیه نگه دارین و بعد به آهستگی رها کنین. اگه دندون مصنوعی دارین این حرکت رو انجام ندین.

– لبا رو به هم فشار بدین و چروک کنین. چند ثانیه نگه دارین و بعد به آهستگی رها کنین.

– شونه ها رو بالا بکشین و سفت نگه دارین و بعد به آهستگی رها کنین.

– دست راست رو مشت کنین و ساق دست رو روی بازو خم کنین و محکم فشار بدین. در این حالت نگه دارین و بعد به آهستگی رها کنین. این حرکت رو با دست چپ هم انجام بدین. یه نفس عمیق بکشین و ریه خود رو از هوا پر کنین و نفس خود رو نگه دارین و در این حالت به شکم خود فشار بیارین. بعد به آهستگی نفس خود رو بیرون بدین و ریه رو به طور کامل خالی کنین.

– کتفا رو تا جایی که می تونین به عقب ببرین و فشار بدین و در این حالت سفت نگه دارین، بعد به آرومی رها کنین.

– پای راست رو صاف نگه دارین و پنجه پا رو به طرف بیرون بکشین و در این حالت نگه دارین. بعد پنجه پا رو به طرف خود خم کنین و پا رو سفت در این حالت نگه دارین. بعد به آهستگی پا رو زمین بذارین. این حرکت رو با پای چپ تکرار کنین.

– زانوی راست رو خم کنین و ران رو تا جایی که می تونین بالا بیارین و سفت نگه دارین، بعد به آهستگی پا رو زمین بذارین. این حرکت رو با پای چپ تکرار کنین.

بنا براعلام اداره سالمندان وزارت بهداشت، این تمرینات رو روزی یک تا دو بار انجام بدین.

بازنشر : آلامتو

آرامش ذهن ایسنا