نوشته های جالب و زیبای پشت کامیونی !!

نوشته های جالب و زیبای پشت کامیونی !!

سپتامبر 20, 2019 0 By edame

نوشته های باحال و زیبای پشت کامیونی !!

گاز دادن نشد مردی / عشق اون هستش که برگردی!

.

.

.

یه بار پریدی موتوری ، دوبار پریدی موتوری ، آخر می افتی موتوری!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

سرپایینی نوکرتم / سربالایی شرمندتم ( ژیان )

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

اتوبوس من غصه نخور منم یه روز بزرگ میشم! ( ژیان )

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

اگه از عشقت نکنم گریه و زاری / به جهنم که منو دوست نداری!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

اگه خواهی بمیری بی بهونه / بخور ماست و خیار و هندوانه!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

ای بلبل اگه نالی من باتو هم آوازم / تو عشق گل داری ، من عشق گل اندامی!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

ای روزگار باما شدی مخالف.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

بپر بالا گیر نمیاد!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

بخور و بخواب کارمه / الله نگهدارمه.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

به مادرت رحم کن کوچولو!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

تا جام اجل نکردم نوش / هیچوقت نکنم تورا فراموش.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

تا سگ نشی کوچه و بازار نگردی / تا کوچه و بازار نگردی نشی گرگ بیابان.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

تاکسی نارنجی ، ازم نرنجی!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

جون من داداش یه خورده یواش!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

داداش مرگ من یواش / امان از دست گلگیرساز و نقاش.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای / سرپیچ سبقت نگیر جانا مگه دیوونه ای؟

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی / دل ندادم که به من ساندویچ و دلمه بدهی!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

دلبری دارم چومار عینکی / خوشگل و قشنگتر ولی کم پولکی!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

دنبالم نیا آواره میشی!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

دینا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ / ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

دودوتا هفت تا کی به کیه!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

حالا که خرتوخره ماهم پیرایدم ( ژیان )

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

رخش بی قرار!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

زندگی بدون عشق مثل ساندویچ بدون نوشابه س.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

ژیان عشقت منو بیچاره بنمود / ز شهر و خونه ام آواره بنمود!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

شب و روز رانندگی کار منه / از خطر باکی ندارم چون خدا یار منه.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

عشق میکروبیه که از راه چشم وارد می شه و قلب رو عاشق می کنه.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

قربان وجودی که وجودم ز وجودش به وجود آمده!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

گدایان بهر روزی طفل خود رو کور میخوان / طبیبان جملگی خلق رو ناراحت میخوان.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

گلگیرم ولی گل نمیگیرم!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

نوکرتم ننه!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

اینم چند تا جمله قصار پشت کامیونی!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

آب رادیاتور ماشین بخور محتاج نامردان نباش!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا میره

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

رفیق بی کلک مادر.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

جهان باشه دبستان و همه مردم دبستانی / به چه دلیل باید شه طفلی ، ز روز امتحان غافل!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

التماس ۲a

 

جمع آوری: آلامتو

 

تک بیتی طنز جملات نغز جوک دلنوشته شعر طنز طنزنوشته فان جوک