نمازهای مستحب ماه مبارک رمضان

نمازهای مستحب ماه مبارک رمضان

سپتامبر 20, 2019 0 By edame

نمازای ماه رمضان

ماه مبارک رمضان همیشه با اعمال و آدابی همراه س که هر کدوم از اونا در کنار روزه داری بندگان، ثوابی دوبرابر رو نصیب اونا می کنه.

در روایات بسیاری اومده که خواب فرد روزه دار هم عبادته و هر لحظه و ساعت از ماه مبارک رمضان دارای فضیلت و اعمالیه که غفلت از اون از توشه راه ما واسه رسیدن به خوشبختی اُخروی کم می کنه.

علامه مجلسى رحمه الله علیه در زادالمعاد در فصل آخر اعمال ماه رمضان به نقل از مفاتیح الجنان دور و بر نمازهای وارده در روزای ماه مبارک رمضان این جوری نوشته:

* نماز شب اول، چهار رکعت، در هر رکعت بعد از حمد پونزده مرتبه سوره توحید.

* نماز شب دوم، چهار رکعت، در هر رکعت بعد از حمد بیست بار سوره قدر.

* نماز شب سوم، ده رکعت، در هر رکعت حمد و پنجاه بار سوره توحید.

* نماز شب چهارم، هشت رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره قدر.

* نماز شب پنجم، دو رکعت، در هر رکعت حمد و پنجاه بار توحید و بعد از سلام، صد مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.

* نماز شب ششم، چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سوره ملک.

* نماز شب هفتم، چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه سوره قدر.

* نماز شب هشتم، دو رکعت، در هر رکعت حمد و ده مرتبه سوره توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان الله.

* نماز شب نهم، شش رکعت، بین نماز عشاء و قبل از خواب، در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسى و پس از اون پنجاه مرتبه اللهم صل على محمد و آل محمد.

* نماز شب دهم، بیست رکعت، در هر رکعت حمد و سى مرتبه سوره توحید.

* نمازشب یازدهم، دو رکعت، در هر رکعت حمد و بیست بار سوره کوثر.

* نماز شب دوازدهم، هشت رکعت، در هر رکعت حمد و سى مرتبه سوره قدر.

* نماز شب سیزدهم، چهار رکعت، در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه سوره توحید.

* نماز شب چهاردهم، شش رکعت، در هر رکعت حمد و سى مرتبه سوره زلزال.

* نماز شب پانزدهم، چهار رکعت، در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید و در دو رکعت دیگه پنجاه مرتبه سوره توحید.

* نماز شب شانزدهم، دوازده رکعت، در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه سوره تکاثر.

در رابطه: پس زمینه شادباش ماه رمضان

* نماز شب هفدهم، دو رکعت، در رکعت اول حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوم حمد و صد بار توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا اله الا الله.

* نماز شب هجدهم، چهار رکعت، در هر رکعت حمد و بیست و پنج بار سوره کوثر.

* نماز شب نوزدهم، پنجاه رکعت،در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه سوره زلزال و انگار مراد اون باشه که در هر رکعت یه بار سوره زلزال بخونه چون تو یه شب دو هزار و پانصد بار سوره زلزال خوندن سخته.

* نماز شب بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم، هشت رکعت که در هر رکعت بعد از حمد هر سوره اى که ممکن شه.

* نماز شب بیست و پنجم، هشت رکعت، در هر رکعت حمد و ده بار سوره توحید.

* نماز شب بیست و ششم، هشت رکعت، در هر رکعت حمد و صد بار توحید.

* نماز شب بیست و هفتم، چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سوره ملک و اگه نتونست بیست مرتبه سوره توحید.

* نمازشب بیست و هشتم، شش رکعت، در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیه الکرسى وصد مرتبه سوره توحید و صد مرتبه سوره کوثر و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد.

نماز شب بیست و هشتم به این صورته: شش رکعت نماز ،حمد و ده مرتبه و ده مرتبه کوثر و ده مرتبه قل هو الله احد و صد مرتبه صلوات بفرستد.

* نماز شب بیست و نهم، دو رکعت، درهر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره توحید.

* نماز شب سى ام، دوازده رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره توحید و در آخر صد بار صلوات بر محمد و آل محمد، و این نمازا همین طور که گفته شد، هر دو رکعت یه سلام داره.

سندروم روده تحریک پذیر و روزه داری

احکام سیگار یا قلیان کشیدن روزه دار

رمضان